S hasivem CO2

Hasicí přístroje CO2
Hasicí přístroje CO2 se používají v  průmyslu, jsou vhodné pro hašení elektropřístrojů, vybavení laboratoří  a rozvoden. Tyto hasicí přístroje jsou ve shodě se všemi evropskými směrnicemi, zejména bezpečnostními předpisy o tlakových nádobách. Hasící přístroje CO2 je možné použít k hašení zařízení pod napětím max. 1000 V z minimální vzdálenosti 1 m.  Životnost je maximálně 40 let. Pravidelná kontrola se provádí 1 x ročně, periodická kontola 1 x za 5 let.