Práškové

Práškové hasicí přístroje
Univerzální hasicí přístroje určené k hašení požárů třídy A, B i C v průmyslu, dopravě, veřejných prostorách i domácnosti. Hasicí přístroj typ P6Fp / ETS (34A, 233B, C) vyhovuje podmínkám vyhlášky 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb k instalaci v rodinných domech před kolaudací spolu s hlásiči kouře, které rovněž dodávám. Životnost hasicích přístrojů práškových je maximálně 20 let. Pravidelná kontrola se provádí 1 x ročně, periodická kontola 1 x za 5 let.

 

Ideální použití:

průmysl, obchod, energetika, důlní hornictví, olejové a plynové kotelny, kanceláře, knihovny, rodinné domy, rekreační objekty, garáže

Třída požáru: A, B, C.

 

Vhodné použití:

Úřady, sklady, archívy, obchodní domy, školy, hotely, nemocnice, chaty, sklepy, dílny, železniční přeprava, automobily.

Tam, kde nesmí dojít k poškození vodou nebo pěnou.

K hašení zařízení pod napětím max. do 1000 V z min. vzdálenosti 1 m.

 

Nevhodné použití:

Jemná mechanika a elektronika, telefonní ústředny, elektrické rozvodny, místnosti, kde jsou přístroje citlivé na prach.

Nesmí se použít:

Lehké hořlavé a alkalické kovy, volně ložené sypké materiály, prach (nebezpečí výbuchu a rozšíření požáru).