Ceník služeb

Kontroly a opravy hasících přístrojů a hydrantů

Kontrola provozuschopnosti přenosného hasícího přístroje

1 - 5 ks

50,- kč / 1 ks

6 - 10 ks

30,- kč / 1 ks

11 a více ks

18,- kč / 1 ks

Kontrola vnitřních a venkovních požárních hydrantů (vč. vystavení zprávy)

80,- kč / 1 ks

Doprava a přeprava

8,- kč / 1 km

 

Opravy přenosných hasících přístrojů

Typ HP

Oprava HP

Tlaková zkouška (údržba)

Regenerace náplně

Nová náplň hasiva

Vyřazení

CO2 1,5 kg

145,- kč

65,- kč

-

11,- kč za 1 kg

50,- kč

CO2 2 kg

150,- kč

60,- kč

CO2 5 kg

170,- kč

80,- kč

CO2 6 kg

175,- kč

CO2 30 kg

400,- kč

100,- kč

100,- kč

Pěnový 6 litrů

130,- kč

45,- kč

dle konkrétního typu

90,- kč

Pěnový 9 litrů

145,- kč

130,- kč

Práškový 1 kg

110,- kč

15,- kč za 1 kg

46,- kč za 1 kg

45,- kč

Práškový 2 kg

115,- kč

60,- kč

Práškový 4 kg

125,- kč

90,- kč

Práškový 6 kg

135,- kč

120,- kč

Práškový 9 kg

145,- kč

165,- kč

Vodní 8 litrů

125,- kč

5,- kč za 1 kg

100,- kč za 8 litrů

110,- kč

Vodní 9 litrů

140,- kč

110,- kč za 9 litrů

120,- kč

Vodní 10 litrů

150,- kč

110,- kč za 10 litrů

130,- kč

Halonové 1-2 kg

90,- kč

-

dle konkrétního typu

50,- kč

Halonové 6- 10 kg

110,- kč

130,- kč

* ceny jsou uvedeny v Kč za 1 ks bez DPH
K uvedeným cenám prací budou přiúčtovány náhradní díly, nové hasivo a nová povrchová úprava komaxitem dle skutečné spotřeby. Cena povrchové úpravy komaxitem (v případě potřeby) činí 85,- za 1 ks bez DPH

Do uvedených cen je zahrnuto: vypsání dokladu o kontrole v souladu s platnou legislativou, čas strávený při revizi, kontrolní štítek, plombovací materiál.