Periodické zkoušky

Periodická zkouška (povrchová prohlídka, kontrola značení, prohlídka vnitřku nádoby, zkouška pevnosti a těsnosti nádoby, zkouška těsnosti spouštěcí armatury nebo ventilu a zkouška pojistného ventilu), tedy podrobnější kontrola, se provádí:

- jednou za 3 roky u hasicích přístrojů vodních a pěnových,

- jednou za 5 let u ostatních hasicích přístrojů.